Zkamenělá řeka

28.09.2020

"Zkamenělá řeka je přírodní zajímavost, která se nachází poblíž obce Nejepín v okrese Havlíčkův Brod. Je to proud rulových balvanů, který vzhledem připomíná zkamenělou rozbouřenou řeku. Nachází se na modré turistické trase vedoucí z Uhelné Příbrami do obce Nejepín." Takto popisuje tento přírodní útvar server Wikipedia. Z geologického hlediska se jedná o přírodní úkaz po třetihorním ledovci, který před sebou valil balvany a zde končil. Zůstal po něm kamenný pruh v lesním porostu.

Náš výlet začneme v městysu Uhelná Příbram a vyrazíme po modré značce směrem ke zkamenělé řece. Proč má Uhelná Příbram právě toto jméno se dozvíte na náměstí u naučné tabule a modelu milíře. Po mírném stoupání vyjdeme na vrchol Kubík, na kterém se nachází skalní útvar Kobyla. Pojmenování skály je snad podle jejího tvaru, který při pohledu z jedné strany může připomínat obrys kobylí hlavy. Na skálu se dá při troše opatrnosti vystoupit a je odtud krásný výhled na Uhelnou Příbram i na pás hřebene Železných hor.

Pokračujeme dále po modré značce a celkem pohodlnou lesní cestou dorazíme ke druhému kamennému útvaru - "Zkamenělé řece". Tu opravdu nejde přehlédnout, protože se jedná o dlouhý balvanový proud rulových kamenů, táhnoucí se středem lesa.

Stejnou cestou se můžeme vrátit zpět do Uhelné Příbrami a prohlédnout si zde kostel s. Michaela archanděla. Kostel byl původně gotický (asi 1348), barokně upraven 1760. Kostel měl pro místní obyvatele i obrannou funkci - utíkali do něj v případě nebezpečí. Na rozdíl od dřevěných chalup s doškovými střechami měl silné kamenné zdi, byl obehnaný příkopem a palisádou a někteří zmiňují i tajnou podzemní chodbu. Nejpevnější byla věž. Přístup do ní byl z lodi kostela a ve věži byly dokonce střílny. To způsobilo zkázu Příbrami v průběhu třicetileté války.

Od roku 1639 švédská vojska usazená na Lipnici drancovala kraj. Při nájezdu jedné jejich jednotky do Příbrami některý z obyvatel ukrytých v kostele výstřelem z věže zastřelil švédského plukovníka. Švédové se pomstili tím, že všechny domy zapálili a Příbram zničili. Jen kostel zůstal, na jeho dobytí neměla švédská jednotka prostředky a tak ho příbramští ubránili.