Žejbro

28.09.2020

Jméno Žejbro získala tato asi 30-ti kilometrová bystřina od staročeského slova "žejbro", které označovalo jednu z hlavních součástí mlýnice - třídící síto. A jak to v minulých dobách bývalo, po celém toku Žejbra stála spousta mlýnů. Nejhezčím úsekem je údolí mezi Vrbatovým Kostelcem u Chrasti a Podskalou. Zde se říčka zařezává do skalnatého údolí a vytváří tak romatickou kulisu pro jarní nebo podzimní procházku. Nejlepší variantou výletu je dojet vlakem do Vrbatova Kostelce a pak po modré turistické značce dojít do Podskaly. Odtud buď pokračujeme dále do Chrasti, kde je vlaková zastávka, nebo se po zelené a následně modré značce přes rozcestí "Venclovka" vrátíme zpět do Vrbatova Kostelce.