Zdechovická brána

28.09.2020

Vstup na zdechovické panství protínala a dosud protíná starobylá cesta, místními zvaná jako "kočárová". Cesta začíná právě u Zdechovické brány, probíhá Zdechovicemi, míjí hájovnu "Katovnu" a končí u kamenného stáda "Obří postele". Stavba brány není bohužel datována, ani její investor není znám, vznik se však odhaduje někdy do 18. století. Doloženo však je, že v bráně bydlel hajný Mazánek, proto se jí říká "Mazánkova hájovna" a stavba sloužila od svého počátku k bydlení. V současné době prošla brána rekonstrukcí a uvažuje se o jejím dalším využití. Bránu najdete za Chvaleticemi směrem na Pardubice u hlavní silnice č.322.