Zaniklá osada Javorka

28.09.2020

6,5 km, lehká trasa
Dnešní trasa nás provede nejkrásnější a z přírodního hlediska i nejcennější částí Železných hor - po hřebenu Kaňkových hor. V tomto případě je slovo "hřeben" nepřesné, protože se jedná o plochý zarostlý vrchol. A i slovo "hor" je nadnesené, protože vlastně jde jen o jeden kopec.

Východiskem naší cesty bude Seč, městečko ležící u stejnojmenné vodní nádrže. Z něj vyrazíme po silnici směrem na Hoješín, mineme autocamp, za alejí se dáme vpravo a vyšlápneme po žluté značce směrem na Horní Počátky. Do té nás zavede pohodlná lesní cesta, která vede i kolem suchého poldru.. Před vesnicí si můžeme prohlédnout "panorama" Kaňkových hor" společně se zříceninou hradu Lichnice.

V Horních Počátcích se dáme na zelenou značku a vystoupáme až na "Kubíkovy duby" - rozcestí s přístřeškem k odpočinku. Kaňkovy hory jsou národní přírodní rezervací. Z přirozených porostů jsou zde na svazích smíšené listnaté lesy, většinou bukové, a relikní bory na vrcholcích skal, na něž je vázána typická bylinná vegetace i cenná živočišná společenstva.

Po načerpání nových sil se vydáme vlevo po červené značce a lesní cestou, u které můžeme vidět i zbytky po dolování, dojdeme až do zaniklé osady Javorka. Tato osada se písemně poprvé připomíná roku 1400. Poblíž jsou ještě patrné zbytky malého lomu na vápenec. V roce 1880 bylo na Javorce 7 domů, dnes je tu již jen hájovna, která slouží k rekreačním účelům. Ještě před 10 lety byly viditelné i ruiny dalších domů, ale dnes jsou již odstraněny a jejich místo zabralo pole (viz poslední fotografie).

Odtud dojdeme po červené značce zpět na východiště naší cesty a stejnou silnicí až do Seče, odkud jsme dnešní výlet začali.