Strádovské Peklo

28.09.2020
Strádovské peklo je údolí ležící severně od Nasavrk ve Slavické oboře. Rezervaci tvoří kaňon řeky Chrudimky a přilehlých přítoků, charakteristický mnoha geomorfologickými útvary a zbytky přírodě blízkých lesních společenstev, na které je vázáno mnoho ohrožených druhů organismů. Území je součástí Slavické obory, která byla dříve celá oplocena a přístup do ní byl omezen na některé měsíce v roce. Část zahrnující údolí Chrudimky včetně zříceniny hradu Strádova je od 1.1.2013 volně přístupná. Oplocení kolem téhle části obory už zmizelo. Naopak větší "horní část"je stále oborou, která je otevřená jen v únoru, březnu, červenci a srpnu.

Dnešní výlet začneme pod hrází práčovské přehrady, kde můžeme i zaparkovat auto. Odtud se vydáme po lávce přes Chrudimku po modré značčce až na rozcestí u motorestu Skalka. Při hlavní silnici odbočíme vpravo k chatám u lesa, od kterých budeme sledovat okraj rokle nejdříve lesní pěšinou, a pak lesem samotným. Po cestě můžeme obdivovat krásné výhledy do údolí řeky Chrudimky, suťová pole, osamocené skalky i zajímavě tvarované stromy. Neobvyklý pohled poskytuje údolí na práčovskou vodárenskou věž i na kostel sv. Jakuba Většího na protějším svahu.

Strádovské peklo je údolí ležící severně od Nasavrk ve Slavické oboře. Rezervaci tvoří kaňon řeky Chrudimky a přilehlých přítoků, charakteristický mnoha geomorfologickými útvary a zbytky přírodě blízkých lesních společenstev, na které je vázáno mnoho ohrožených druhů organismů. Území je součástí Slavické obory, která byla dříve celá oplocena a přístup do ní byl omezen na některé měsíce v roce. Část zahrnující údolí Chrudimky včetně zříceniny hradu Strádova je od 1.1.2013 volně přístupná. Oplocení kolem téhle části obory už zmizelo. Naopak větší "horní část"je stále oborou, která je otevřená jen v únoru, březnu, červenci a srpnu.

Až dojdeme k zatáčce hlavní silnice, kde les končí, odbočíme vpravo na neznačenou lesní cestu, která kopíruje Libáňský potok, a na kterém jsou nově vystavěny protipovodňové zábrany. Kolem romantických skal i kolem "významného stromu" pohodlnou cestou dorazíme do samotného údolí Chrudimky pod zříceninu hradu Strádova. Zde se můžeme rozhodnout, zda chceme pokračovat vlevo dále do obory, nebo se cestou podél toku řeky vrátit zpět pod práčovskou přehradu. Pokračujeme tedy podél Chrudimky až k mostu, kde nám zatarasí cestu budova vodní elektrárny Práčov. Tu musíme s opatrností obejít vlevo pomocí dvou instalovaných ocelových žebříků, průchod je trochu obtížný a je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Za budovou už jen pohodlnou silnicí dojdeme zpátky pod přehradní hráz Práčova.