Skanzen Veselý Kopec

28.09.2020

Soubor lidových staveb jsou roubené usedlosti volně rozptýlené v původním krajinném prostředí, které sem byly přeneseny z oblasti Žďárských vrchů a Železných hor. První expozice byly zpřístupněny v roce 1972. Budovy dokumentují život a způsob hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. do poloviny 20. století. Mezi nimi najdeme i lidové technické památky na vodní pohon (mlýn, olejna, pila, stupník na tříslo, varna povidel). Veselý Kopec pořádá množství návštěvnicky zajímavých programů, které přibližují jednotlivá odvětví lidové kultury, například lidová řemesla, obyčeje, nebo stravu.

 • Výměnek ze Širokého dolu- Kopie výměnku, na původním místě byl součástí většího statku. Na Veselém Kopci se zde nachází hospůdka.
 • Usedlost z Lezníku - Objekt přenesený z Poličska, čtyřboká zástavba dvora. Expozice je datována do poloviny 19. století. Připomíná nejen práci v zemědělství, ale i domácké tkalcování a také způsob přípravy pokrmů na otevřeném ohni.
 • Polygonální stodola ze Sádku - Přenesená čtrnáctiboká stodola pocházející z roku 1680. Uvnitř jsou umístěny různé povozy a sáně.
 • Loutkařská maringotka rodiny Kopeckých - Maringotka patřila loutkářské rodině Vojtěcha Kopeckého, potomka legendárního Matěje Kopeckého.
 • Usedlost čp. 4 "U Pilných" - soukromý objekt - Doklad jedné z nejstarších usedlostí v oblasti Železných hor. K této usedlosti přísluší i roubený haltýř sloužící k chlazení potravin.
 • Suška lnu a ovoce - Přenesené selské sušárny z Pasek a ze Stříteže.
 • Hájenka z Kozojed - Obydlí panského hajného, trojdílný roubený dům z konce 18. století.
 • Včelín - Kopie včelínu, různé druhy úlů, uvnitř ukázka předmětů sloužících včelařům.
 • Chalupa bezzemka - Kopie původního objektu z Kameniček, původně suška lnu, od konce 19. století obydlí nejchudších vrstev.
 • Vodní pila z Dolní Sloupnice - Pila zvaná jednuška s horizontálně uloženým řezným lisem byla na původním místě postavena v roce 1854.
 • Vodní olejna z Damašku u Pusté Rybné - Na původním místě stála od konce 18. století, sloužila k lisování oleje především ze lněného semene. Zařízení bylo poháněno vodní silou.
 • Bělidlo z Přívratu - Roubený objekt z první poloviny 19. století, který sloužil k bělení plátna.
 • Vodní mlýn s varnou povidel - Na tomto místě byl vodní mlýn postaven před rokem 1580, v roce 1909 však vyhořel do základů. V roce 1977 byl mlýn obnoven přenesením mlýna z Oldřetic. Instalováno je české složení a stoupa na kroupy. Ke mlýnu je přistavěna varna povidel z Klešic u Heřmanova Městce, kde pracovala na vodní pohon do roku 1929. Obytná expozice mlýna je datována do třetí čtvrtiny 19. století.
 • Betlém Hlinsko - Ojedinělý urbanistický celek dochovaný ve středu města s převážně roubenou zástavbou pocházející z poloviny 18. století. Původními obyvateli byli drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. Počátkem roku 1989 získal 12 objektů Památkový ústav Pardubice a byla započata jejich rekonstrukce. V roce 1995 pak byla část Betléma prohlášena památkovou rezervací. Expozice jsou věnovány ukázkám bydlení a práce drobných městských řemeslníků, prodejnám upomínkových předmětů a jeden z objektů je využíván pro pořádání tématických výstav.
 • Kupecký krám - Kopie domku čp. 141 stojícího v blízkosti Betléma, v části zvané Podkostelí. Objekt je majetkem Městského úřadu Hlinsko a je v něm umístěna učebna výtvarného objektu ZUŠ Hlinsko.
 • Vodní kovací hamr - Zpřístupněný vodní kovací hamr připomíná zaniklou železářskou výrobu. Na hamr je napojena mlýnice s ukázkou zařízení na výrobu jahel a krup.
 • Žejdlíkova truhlářská dílna ze Svratouchu - Roubený objekt s vybavenou truhlářskou dílnou. Zajímavými exponáty je pila "jednuška" na ruční pohon z roku 1864 a hodiny pod vikýřem, které mají celodřevěný mechanismus.

28. - 30. duben (denně kromě pondělí): 9.00 - 16.00 h

květen - srpen (denně kromě pondělí): 8.00 - 17.00 h

září- (denně kromě pondělí): 8.00 - 16.00 h

říjen - (denně kromě pondělí): 9.00 - 16.00 h

Při vánočních akcích otevřeno dle kulturního programu.