Skály a skalky Železných hor

28.10.2022

Skalek a skal je na území Železných hor spousta. Také se nacházíme na půdě Národního geoparku Železné hory, který se rozkládá na jednom z geologicky nejpestřejších území u nás. My si dnes projdeme trasu dlouhou 13 km a na ni potkáme 4 zajímavé skály.

Náš výlet začneme ve v obci Bílek, který je tradičním startem výletu do údolí řeky Doubravy. My ale nasedneme na vlak a pojedeme cca 5 minut do nedaleké Chotěboře. Z nádraží se vydáme po modré turistické značce na chotěbořské náměstí a tady přesedneme na značku červenou (směr Horní mlýn). Projdeme Chotěboří, mineme kapli sv. Anny, sjezdovku, až dojdeme ke Koukalkám. Jedná se o přerušovaná pás několika skal, dnes už odlesněný, takže je z něj krásný výhled na hřeben Železných hor. Skály dnes slouží jako cvičný lezecký terén. Svoje jméno nedostaly skály kvůli svému vžhledu, který nabízejí, ale proto, že tento pozemek patřil v polovině 16. století chotěbořskému měšťanovi Václavu Koukalovi.

Další skálu se zajímavým jménem najdeme na druhé straně červené značky hned u Koukalek. Jedná se o pás kamených ortorul, které jsou poskládané jako kostky domina, Proto také její název - Domino. Nevyplatí se ale na Domino vylézt, není odtud žádný rozhled.

Pokračujeme po červené na Horní mlýn a pak údolím řeky Doubravy na rozcestí Pod Sokolohrady. Tady vystoupáme po zelené značce až na Sokolohrady, kde si mlžeme prohlédnout nepatrné zbytky hrady Sokolohrady, nebo vyšplhat na vyhlídku Nad Sokolohrady. Zelená zančka nás zavede na lesní cestu a tou pokračujeme až k 3. lesní neznačené cestě vlevo. Ta nás bez odbočení dovede až k Ševcově skalce. Tady doporučujeme použít mapy.cz, protože najít cestu není snadné. Jde o osamocenou rulovou skalku deformovanou mrazovými procesy. Proč se jí říká Ševcova nevíme. :-)

Pokračujeme po neznačené cestě až k poli, kde odbočíme vpravo, kopírujeme okraj lesa a po 200 metrech sledujeme cestu dál do lesa. Až narazíme na žlutou značku, budeme na rozcestí k Jalovecké skále. K ní vede odbočka cca 100 metrů. Zajímavostí Jalovecké skály je křemenná žíla, která nebyla odtěžena pro svoji obtížnou přístupnost.

Po prohlídce skály se vrátíme zpátky na žlutou značku a po ní se vrátíme zpět do Bílku.