Rybníky ve Slavické oboře

28.09.2020

Slavická obora je jedním z nevyhledávanějších míst v Železných horách. Kromě sítě cest, zříceniny hradu, kaňonu řeky Chrudimky a samozřejmě také zvěře ukrývá i 4 rybníky. A právě za nimi se dnes vypravíme.

Auto zaparkujeme nad Trpišovem, u posledního domu směrem na Šiškovice. Naproti domu je cesta ze značkou zákazu vjezdu, kde se dá pohodlně parkovat. Touto cestou vyrazíme k bráně obory, která je ofiicálně přístupná pouze v únoru, březnu, červenci a srpnu. Návštěvu si tak naplánujte na tyto měsíce.

Za bránou pokračujeme po asfaltové silničce a míjíme nově vysazené kaštanovníky a duby. Mineme u cesty lesní boudu, překročíme potůček a cca po 150 metrech odbočíme vlevo lesní nezpevněnou cestou k prvnímu rybníku. Tím je Starý rybník. Pokračujeme cestou dále, za rybníkem jdeme po cestě vpravo a na rozcestí (odkud je už vidět hladina rybníka Boušovka a také naučna cedule) se držíme vlevo.

Boušovka je nevelký mělký lesní rybník napájený především srážkovou vodou. Rybník byl vyhlášen chráněným území v roce 1950 na ploše 1,14 ha a důvodem byla ochrana růžové formy leknínu bílého . Ten zde byl však vysazen. Rybník byl postaven v roce 1876 knížetem Františkem Josefem Auespergem, který zde nechal lekníny vysadit pro potěšení své manželky Vilemíny. Rybník nebyl určen k chovu ryb ani po vyvlastnění majetků Auerspergů.

Lokalita je významná výskytem malakofauny. Dále zde byl zaznamenán výskyt asi 10 druhů obojživelníků a asi 10 druhů vážek, mezi kterými je nejzajímavější vážka jasnoskvrná, pro jejích ochranu je Boušovka vyhlášena evropsky významnou lokalitou.

Projdeme přes hráz rybníka, za ní se dáme vpravo po lesní cestě a cca po 500 metrech odbočíme po cestě vpravo. Projdeme pod elektrickými dráty, na afaltové silnici odbočíme opět vpravo a ocitneme se v "centrální" části Slavické obory s širokými výhledy. Míjíme staré duby s výskytem brouka páchníka, který v těchto stromech nachází své útočiště a dojdeme až k informační tabulce, která nás upozorňuje na památný strom smrk ztepilý. Původně čtyřkmen je dnes už hodně "olámaný" zbytek původního velikána.

My se vrátíme o cca 50 metrů zpět na rozcestí a vydáme se lesní cestou vpravo. Že jdete správně poznáte podle zbytků kamenů, které cestu původně zpevňovaly. Na nově vytvořené mýtině se dáme vpravo, ostatně odtud je už vidět hladina dalšího rybníka Brožek. Všudypřítomné staré duby na hrázi ukazují, jak staré tyto rybníky jsou.

Neopouštíme naši cestu a po chvilce dojdeme k poslednímu rybníku, který se jmenuje Trpišovský nový rybník. Jdeme dál, za rybníkem se dáme vpravo a po 100 metrech se vrátíme na asfaltovou silničku, po které jsme přišli. Tou se vrátíme zpátky k bráně k východisku našeho výletu.