Po Žulové stezce

28.09.2020

Kamenictví má na Skutečsku dlouhou tradici, vždyť kvalitní žula se zde začala dobývat jiz v 19. století. S historií a technologií těžby kamene vás seznámí nová naučná stezka, která vás bývalými lomy provede. Je dlouhá 4,5 km, vede po nezpevněných polních a lesních cestách většinou kopírujících turistické značení. Přesto velmi doporučujeme vyzvednout si ve skutečském infocentru orientační mapu, kde jsou i popisky jednotlivých zastavení. V terénu totiž žádné informace nenajdete. Při chůzi je třeba zvýšené opatrnosti, zvláště v okolí lomů, kde hrozí pád.

Výlet začneme u místního koupaliště, kde se dá i pohodlně zaparkovat a kde stezka začíná i končí. Bohužel, jednotlivá zastavení nejsou v terénu nijak značená, takže je turista zcela odkázán na informační mapu s popisky, kterou získá na infocentru.

Seznam zastaveni

1. Žulovou stezkou aneb do Horek i bez pohorek
2. Skalní výchozy
3. Sklad střeliva
4. Kamenné nakládací rampy
5. Lom Vamberák
6. Macháčkův lom
7. Kamenný val
8. Andrusivův lom
9. Násep polní drážky
10. Lom Zvěřinov
11. Lom Kaňon
12. Modráčkův lom
13. Žulolom
14. Žulový sloupek
15. Novákovo jezírko
16. Kozí hrádek
17. Křížek

Výlet můžete spojit s návštévou muzea kamene a obuvnictví přímo ve Skutči, kde se s technikou a historií těžby seznámíte podrobněji.