Malý geologický okruh

28.09.2020

Stezka začíná v Přelouči u vlakového nádraží a sleduje cyklotrasu č.102. Na křižovatce ulic Račanská a Libušina navazuje na cyklotrasu č. 4130 a mírným stoupáním pokračuje jižně po silnici do Mokošína. U obecního úřadu odbočí doprava na náves. Odtud pokračuje po č. 4130 jihovýchodně od obce Brloh, na jejím okraji potkává odkrytý lom. Stále po stejné cyklotrase projíždí hlubokým údolím Brložského potoka do Pelechova.

Kolem velkého rybníka trasa najíždí na silnici. Východním směrem stezka sleduje trasu až na náves obce Lipoltice. Zde objíždí kostel a vpravo jižním směrem opouští jak cyklotrasu č. 4130, tak Lipoltice.

Po silnici III. třídy pokračuje mírným stoupáním až na křižovatku u obce Urbanice. Zde odbočuje vpravo na cyklotrasu č. 4129 jihozápadním směrem a po silnici z mírného kopce sjíždí do Sovolusk. Na návsi značenou trasu opouští a odbočuje po místní komunikaci mírně vlevo. Za obcí vede směrem jihozápadním úvozovou cestou kolem zpustlého ovocného sadu k lesu. Na kraji lesa stezka nabízí krásný výhled zpět na obec a přes ní směrem na Přelouč. Po lesní cestě míří stále jihozápadně, kde asi uprostřed potká modrou turistickou značku. Tu sleduje až na mýtinu, kde stojí chatová osada Vápenka a další zastavení. To je nejjižnějším místem stezky. Opouští modrou značku a po lesní cestě vede západním směrem až na silnici. Odbočí doprava a nejprve mírně do kopce, ale následně téměř po rovině dojede až do obce Litošice.

Uprostřed návsi stojí další infotabule. Stezka pokračuje severním směrem stáe po silnici až na kraj vesnice, kde u pravého okraje lesa odbočí po lesní cestě. U kamene s cedulkou "Slepenec" odbočí prudce doleva na menší ale průjezdnou lesní cestu. Příjemným údolíčkem, kterým teče Senický potok až do Senického rybníka, stezka dorazí až k hospůdce "U Žabáka", kde je možno se v sezóně občerstvit. Po místní spojce se cesta vrací doleva k silnici od Litošic, kterou protne, a pokračuje mírně z kopce až do Krasnice.

U rybníka obklopeného chatami stojí další infotabule. U ní turista následuje žlutou turistickou značku západním směrem až do obce Morašice. Zde stále sleduje žlutou turistickou značku až do lesa. Opuštěný lom je další zajímavou zastávkou na cestě. Žlutá značka vede až k rozcestníku tras, který je blízko další geologické zajímavosti - Obřích postelí, k nimž je možno si udělat asi 100 m zajížďku. Stezka samotná ale pokračuje nyní po zelené turistické značce kolem další geolokality směrem západním, po lesních cestách až opět k rozcestníku turistických tras.

Zde se napojí na žlutou značku vedoucí zprava z obce Zdechovice, po které pojede po rovině směrem severním až severozápadním až do cíle Chvaletic. Cestou projíždí starou Hornickou čtvť s evangelickým kostelem a funkcionalistickou Masarykovou školou. Následně poté Chvaletická vyhlídka nabídne pohled na elektrárnu a krajinu vzdáleného Polabí. Od vyhlídky již stezka vede po místní cyklostezce z kopce až do centra a odtud k cíli putování - vlakovému nádraží. Z Chvaletic je možné jet vlakem nebo se po silnici vrátit zpět do Přelouče.