Hrádek Rabštejnek

28.09.2020
Zřícenina hrádku Rabštejnka je opravdu miniaturní. Je to jedna z těch romantických zřícenin, kterých jsou v lese desítky. Tenhle je docela ještě zachovalý - nezbyly z něj jen valy, jak to u lesních hrádků bývá, ale i části zdí, věže a branka. Takže vzhůru na Rabštejn!

Za začátek naší cesty zvolíme vesnici Rabštejnská Lhota, ležící asi 5 km jižně od Chrudimi. Tam nastoupíme na modrou značku směrem do Kochánovic. Hned za vesnici projdeme přírodní památkou "Na skalách", kde se zachovaly projevy transgrese křídového moře. Na prvohorní křemence zde nasedají druhohorní pískovce. Na některých místech lokality lze nalézt křemencové valouny opracované příbojem druhohorního moře. V minulosti zde byla řada drobných lomů.

Pokračujeme po modré na Podhůru, kde míjíme zbytky Čertovy skalky, a na rozcestí odbočíme vpravo na žlutou značku. Po té dojdeme až na rozcestí u Kochánovických rybníků. Zde se napojíme na zelenou značku, míjíme starou vojenskou střelnici, Tyrolský domek (dnes sloužící jako chata skautům) a stoupáme do mírného kopce lesní cestou až do vesnice "Rabštejn". Jedná se spíše o pár domů, než o vesnici, ale je odtud krásný výhled na Rabštejnskou Lhotu i na Chrudim.

Odtud už je to po zelené doslava jen "co by kamenem dohodil" ke zřícenině hrádku Rabštejna. Jedná se o rozlohou jen malou zříceninu (proto nazývána "Rabštejnek") založenou ve 14. století. Pak byl neustále prodáván a kupován, až byl roku 1585 připomínán již jako pustý. Ve 2. polovině 19. století, za knížete Františka Josefa Auersperga, byly zbytky starého hradu romanticky upraveny jako místo pobytu při loveckých výpravách panstva. Dnes je Rabštejnek už jen zříceninou, ale pracuje se na jeho obnově.

Až se dostatečně pokocháme, po zelené značce sejdeme do Rabštejnské rokle (ze které vystupují četné skalky) a na rozcestí se dáme doprava na červenou značku vedoucí do Chrudimi. Na návrší Dubinec už naposled vystřídáme červenou značku za žlutou a pohodlně dojdeme zpět do Rabštejnské Lhoty.