Geopark - střední okruh

28.09.2020

Geopark se rozkládá na celém území Železných hor a tak není možné ho podrobně poznat celý za jediný den. Proto jsme pro vás připravili 5 okruhů, na kterých je možné autem navštívit cca 9-10 lokalit denně.

Srní (u lomu jihovýchodně od obce)
Horniny v okolí Srní jsou součástí bochníkovitého tělesa (plutonu), které místní kameníci nazývali hlinecká žula. Tato žula se dobývá od roku 1902 dodnes.

Mrákotín (v centru obce Mrákotín)
V polích a lesních remízcích nad Mrákotínem je možné nalézt šedočerné břidlice a černé houževnaté křemité horniny - silicity, které vzácně obsahují graptolitovou faunu silurského stáří.

Prosetín (v lomu u silnice západně od Prosetína)
U Prosetína byl otevřen jeden z prvních žulových lomů v Železných horách, podle rolníka Františka Holce se jmenoval Holcův lom. V jeho blízkosti se nachází i Zachův lom, který je ojedinělou ukázkou jámového lomu s lanovkou.

Ctětín (mezi Ctětínem a Novou Vsí u lomu)
U Ctětína se těží žula v jámovém lomě. Ovlálné bloky navětralé žuly a mocné polohy hrubozrnných písků, které nevznikly činností vody, ale rozvětráním žuly na místě, označujeme jako žulové eluvium.

Nasavrky (u rybníka v horní části Nasavrk)
BIS se sestává z dřevostavby, ve které je instalováno pět tabulí s obecným rozvedením tématu hlubinné vyvřeliny. Na nich jsou i odkazy na devět geotopů v Železných horách, kde byly zabudovány informační tabule s odkazy na blízké fenomény souvisejícími s obdobím, kdy se měnila konfigurace pevninských bloků doprovázená fázovitými výstupy hlubinných vyvřelin s pestrým minerálním složením.
V okolí dřevostavby jsou rozmístěny horninové bloky z území Železných hor, které zahrnují 21 dostupných ukázek z 12 lokalit žul, granodioritů, gaber, vyvřelin s žilným doprovodem aplitů a pegmatitů. Většina z nich reprezentuje surovinu pro výrobu štěrku a drti, či ušlechtilých kamenických výrobků jako dlažební kostky, hřbitovní či sochařská díla. Horninové bloky jsou většinou naleštěny a vždy opatřeny pylonem s komentářem o původu a složení horniny, který je opatřen i barevnou mikrofotografií.

Žumberk (v centru obce Žumberka)
Pod obcí Žumberk v údolí potoka Ležák jsou položeny dva několikapatrové lomy na kamenivo. Je v nich odkryt styk žumberecké žuly a porfyrytů s pyritem.

Lukavice (v centru obce Lukavice)
V Lukavici a jejím okolí počátky dolování a zpracování nerostných surovin sahají až do 16. století. Nejdříve se zde těžila železná ruda, s prohlubujícími se kutacími jámami byl objeven pyrit, ze kterého se vyráběla síra a kamenec.

Bítovany (v centru obce Bítovany)
Ojedinělý skalní výchoz u obce Bítovany, se zachovaným nasedáním slepenců a pískovců s kousky uhlí na skalní podloží, které je tvořeno kaolinizovanou žulou.

Škrovád (u hospody ve Škrovádě)
Po obou stranách Chrudimky vystupují pískovce. Skalní stěny nesou stopy po těžbě. Pískovec byl hojně používán jako stavební a sochařský kámen v Chrudimi a okolí.