Chittussiho údolí ukrývá technickou památku

28.09.2020

Chittussiho údolí se nachází mezi Mladoticemi a Ronovem nad Doubravou pod jihozápadními svahy Železných hor a dostalo název podle stejnojmenného malíře krajináře, který zde rád tvořil. Toto romantické údolí s balvanitým řečištěm a skalními výchozy tvoří převážně dubohabřiny, smrky a borovice, zahlédnout zde můžeme i ledňáčka.

Vyrazíme z Mladotic po zelené značce. Jdeme po proudu řeky po pravém břehu, za Mladoticemi vystoupáme na sklanatý hřbítek, pak pokračujeme dále pěšinou podél Doubravy.

Dnešním cílem je technická památka - náhon k mlýnu vytesaný ve skále. Až přijdeme ke splavu, překonáme náhon po úzké lávce a již jdeme podél něj. Po cca 200 metrech dorazíme na místo, kde se voda náhonu náhle ztrácí ve skále. Náhon Korečnického mlýna v Ronově nad Doubravou je sveden do skalního tunelu dlouhého asi 40 metrů. Říká se, že ho vyrazili ve skále 2 doživotně odsouzení trestanci, kteří si tím vykoupili svobodu.

Za tunelem přejdeme lávku, vystoupáme do mírného kopce a navštívíme kostel sv.Kříže. Stále po zelené značce. Odtud se otvírá pěkný výhled na hřeben Železných hor se siluetou hradu Lichnice a panelových domů v Třemošnici. Odtud můžeme pokračovat dále po zelené značce do Ronova nad Doubravou, nebo se vrátit stejnou cestou zpět.