Boukalka, zanikající krása

28.09.2020

Krátký výlet, naším cílem je najít alespoň pár stop či obrysů dnes již neexistující osady Boukalka.

Na jejím místě je dnes v mapě už jen většinou šedivý "flek" a dobývací prostor cementárny. Pátráme alespoň po tom, co ještě zbývá. Určení polohy, kde se tato část obce nacházela, pomohlo až nahlédnutí do fotomapy z roku 1954 a přenesení údajů do dnešních map.

Vyrážíme z Vápenného Podola po silnici, která vede od bývalého motorestu a poté stále rovně na konec obytné části obce, která končí u plotu výsypky. Pokračujeme po nezpevněné cestě, vede nás podél plotu, míjíme otevřená vrata, za kterými se nachází areál výsypky lomu a Podolská a Páterova jeskyně. Bohužel nepřístupno, soukromý pozemek. Naší směrovkou jsou zbytky starých elektrických a telegrafní sloupů a znatelná původní cesta. Míjíme několik roklí a starých menších lomů. Stará cesta na rozcestí se u jednoho z malých lomů ztrácí. Pravá směřuje do jedné z roklí, odbočujeme na levou, překonáváme malý val, který blokuje průjezd dál po cestě. Blíží se lom.

Naše putování ukončuje páska ohraničující dobývací prostor. Při pohledu směrem dolů k první odbočce na lomové patro stála kdysi místní hospoda a nad ní domky osada Boukalka . Trojúhelník po pravé ruce je místo bývalé osady. Mimo hrubého půdorysu osady, dnes už protkaného sítí obslužných cest, nezbylo nic.

Otáčíme se zpět, vyrážíme alespoň do místních roklí a lomů. První cesta směřující dolů nás vede do většího lomu se zbytky trampského tábořiště a také zasypaných vchodů či otvorů do skalních dutin a snad i jeskyní. Narážíme na první pozůstatky bývalých osadníků - opěrnou zeď u cesty. V místě vchodů či otvorů jsou pozorovatelné krasové jevy. Některé rokle či lomy jsou dost strmé, raději bych se pojistil lanem, ale za průzkum to určitě stojí. Vzhledem k počasí a špatně zvolené výstroji nezvládáme vše prozkoumat a musíme vzdát.

Krásně zapomenutý kout, který pravděpodobně v důsledku postupující těžby vápence asi zanikne. Nečekejte úplný turistický ráj, nad některými lidskými podpisy po cestě budete muset přimhouřit oko.

Cesta zapomenutým divokým koutem Železných hor, s nádechem nostalgie, nečekaných zajímavých míst. Neudržováno!!! Na některých místech náročnější terén. Nejvhodnější čas k návštěvě zimní měsíce a jaro, ještě než bujná vegetace do podzimu, zamaskuje" většinu pozorovatelných zajímavostí.

Upozornění:

Dbejte zvýšené opatrnosti. Budete se nacházet v blízkosti dobývacího prostoru lomu Prachovice. Nevstupujte do oplocených a páskou ohraničených lokalit!!!!!!!