Posts Tagged With 'markova skala'

Markova skála u Seče

Markova skála u Seče

(7 km, středně náročná trasa)

Konečně je zima definitivně pryč a my si můžeme vychutnat opravdové první jarní dny. Tento výlet měl původně cíle dva. Prvním z nich byla unikátní technická památka – dřevěné potrubí, které přivádělo vodu ze sečské přehrady do elektrárny, druhým byla a stále je Markova skála poskytující nádherný výhled na údolí řeky Chrudimky.

DSC01530

Dnes se budeme procházet v okolí sečské přehrady, auto tedy můžeme zaparkovat na parkovišti vpravo před hrází (příjezd od městečka Seč). Vydáme se zpátky po silnici a u kempu odbočíme na asfaltovou silničku vedoucí z kopce. Kemp se jmenuje „U letadla“, protože tam dříve opravdu stálo. Nacházela se v něm restaurace a bylo to oblíbené výletní místo. Letadlo však bylo už ve špatném stavu, takže muselo být odstraněno.

DSC01518

Pokračujeme po silničce dolů z kopce a po pravé straně už vidíme potrubí, které žene vodu ze sečské přehrady do malé elektrárny pod ní. Potrubí bylo původně dřevěné a jednalo se o technickou památku a také o evropský unikát. Potrubí ale bylo před pár lety odstraněno a nahrazeno stávajícím kovovým.

DSC01520

Potrubí bylo původně vybudováno v letech 1941-1943, mělo průměr 2m a celkovou délku 1280m. Z toho bylo ocelové potrubí dlouhé 48,4m, železobetonové potrubí dlouhé 377,3m a dřevěná část potrubí byla dlouhá 854,3m. Bylo vyrobeno z 8 cm silných dýhových bloků stažených ocelovými obručemi. Důvodem k použití dřeva byla kolísavá únosnost podloží, tato technická památka spolkla na svou údržbu několik mil. korun ročně.

DSC01517

Podél potrubí můžeme dojít až pod hráz sečské přehrady a také pod její bezpečností přepad. Až se dostatečně vynadíváme, můžeme pokračovat zpět po silničce až na její konec k bráně elektrárny. Dáme se vpravo po cestičce podél plotu, přejdeme po lávce řeku Chrudimku a po nezpevněné cestě projdeme chatovou osadou Hořelec podél malé vyrovnávací nádrže Seč II. Na křižovatce cest v chatové osadě se dáme vlevo kolem hřiště, až dojdeme na asfaltovou silnici, po které vede modrá značka. Tu budeme sledovat do kopce podél chat, pak lesem až na Markovu skálu. Odtud je krásný výhled na sečskou část Železných hor a do údolí řeky Chrudimky.

DSC01527

K Markově skále se váže zajímavá pověst. V dávné době hospodařil ve zdejších lesích hajný Marek, sloužil pánu Františku de Couriers, který tu hojně pobýval. Pánovou velkou zálibou byl lov, často tu pořádal se svojí družinou hony ve dne i v noci. Vyděšená zvířata při těchto honech padala ze skály, pod ní pak bylo nalezeno mnoho zabitých kusů. Hajný Marek tuto skutečnost nesl těžce a začal při těchto lovech na skále hlídkovat a splašenou zvěř odhánět. Jednou však byl připraven velký hon a do lesa byla vypuštěna zvířata i z okolích obor. Hajný Marek celou noc hlídal na skále, ale nic se nedělo. Začal tedy sestupovat ze skály a chtěl jít k domovu. Tu však uslyšel rachot z pušek a uviděl, jak vyděšená zvířata znovu padají do propasti. Ze žalu nad tím skočil hajný z vrcholu skály a dole ho našli ležet mrtvého. Odtud jméno skály.

DSC01529

Pokračujeme po příkrém svahu dále po modré, lesní pěšina se změní v lesní cestu a ta nás pohodlně dovede na silnici, konkrétně na rozcestí pod zříceninou hradu Oheb. My ale jdeme po silnici směrem k přehradě, procházíme po hrázi, tunelem pod zříceninou hradu Vildštejn až na parkoviště, odkud jsme vyšli. Hrad Oheb a Vildštejn si zaslouží vlastní výlet, takže si je necháme na příště.

DSC01532

Dřevěné potrubí u přehrady Seč

Dřevěné potrubí u přehrady Seč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7 km, středně náročná trasa)

Konečně je zima definitivně pryč a my si můžeme vychutnat opravdové první jarní dny. Dnešní výlet bude mít cíle dva. Prvním z nich je unikátní technická památka – dřevěné potrubí, které přivádí vodu ze sečské přehrady do elektrárny, druhým našim cílem je Markova skála poskytující nádherný výhled na údolí řeky Chrudimky.

Dnes se budeme procházet v okolí sečské přehrady, auto tedy můžeme zaparkovat na parkovišti vpravo před hrází (příjezd od městečka Seč). Vydáme se zpátky po silnici a u kempu odbočíme na asfaltovou silničku vedoucí z kopce. Kemp se jmenuje „U letadla“, protože tam dříve opravdu stálo. Nacházela se v něm restaurace a bylo to oblíbené výletní místo. Letadlo však bylo už ve špatném stavu, takže muselo být odstraněno.

Pokračujeme po silničce dolů z kopce a po pravé straně už vidíme dřevěné potrubí, které žene vodu ze sečské přehrady do malé elektrárny pod ní. Jedná se o technickou památku a také o evropský unikát.

Potrubí bylo vybudováno v letech 1941-1943, má průměr 2m a celkovou délku 1280m. Z toho je ocelové potrubí dlouhé 48,4m, železobetonové potrubí dlouhé 377,3m a dřevěná část potrubí je dlouhá 854,3m. Je vyrobeno z 8 cm silných dýhových bloků stažených ocelovými obručemi. Důvodem k použití dřeva byla kolísavá únosnost podloží, tato technická památka spolkne na svou údržbu několik mil. korun ročně.

Až se dostatečně vynadíváme (zvlásť děti milují pramínky tryskající z potrubí na mnoha místech), můžeme pokračovat dále po silničce až na její konec k bráně elektrárny. Dáme se vpravo po cestičce podél plotu, přejdeme po lávce řeku Chrudimku a po nezpevněné cestě projdeme chatovou osadou Hořelec podél malé vyrovnávací nádrže Seč II. Na křižovatce cest v chatové osadě se dáme vlevo kolem hřiště, až dojdeme na asfaltovou silnici, po které vede modrá značka. Tu budeme sledovat do kopce podél chat, pak lesem až na Markovu skálu. Odtud je krásný výhled na sečskou část Železných hor a do údolí řeky Chrudimky.

K Markově skále se váže zajímavá pověst. V dávné době hospodařil ve zdejších lesích hajný Marek, sloužil pánu Františku de Couriers, který tu hojně pobýval. Pánovou velkou zálibou byl lov, často tu pořádal se svojí družinou hony ve dne i v noci. Vyděšená zvířata při těchto honech padala ze skály, pod ní pak bylo nalezeno mnoho zabitých kusů. Hajný Marek tuto skutečnost nesl těžce a začal při těchto lovech na skále hlídkovat a splašenou zvěř odhánět. Jednou však byl připraven velký hon a do lesa byla vypuštěna zvířata i z okolích obor. Hajný Marek celou noc hlídal na skále, ale nic se nedělo. Začal tedy sestupovat ze skály a chtěl jít k domovu. Tu však uslyšel rachot z pušek a uviděl, jak vyděšená zvířata znovu padají do propasti. Ze žalu nad tím skočil hajný z vrcholu skály a dole ho našli ležet mrtvého. Odtud jméno skály.

Pokračujeme po příkrém svahu dále po modré, lesní pěšina se změní v lesní cestu a ta nás pohodlně dovede na silnici, konkrétně na rozcestí pod zříceninou hradu Oheb. My ale jdeme po silnici směrem k přehradě, procházíme po hrázi, tunelem pod zříceninou hradu Vildštejn až na parkoviště, odkud jsme vyšli. Hrad Oheb a Vildštejn si zaslouží vlastní výlet, takže si je necháme na příště.


2 přehrady za jeden den

2 přehrady za jeden den

(19 km, středně náročná trasa)

Krásná trasa, i když trochu dlouhá. Výhodou je dopravní oblužnost, jak do výchozího bodu cesty, tak i z cíle, kterým bude pro tentokrát obec Seč ležící u stejnojmenné přehrady. Vyrazíme z Nasavrk (městečka ležící v nitru Železných hor), kam je možné zajet každý den autobusem z Pardubic i Chrudimi. Zde se můžeme zastavit v „zámečku“ ve kterém je umístěna expozice obrazů krajinářů a v přízemí infocentrum. Doporučuji se také zastavit v „Kaštance“ – sadu kaštanovníku jedlého (100 metrů severně od náměstí). První stromy byly v sadu vysazeny roku 1776 a vysazují se tu dodnes. V současné době jich je 110 a pravidelně plodí. Kaštanovníky mají výšku do 25 metrů a průměr koruny 13-15 metrů. Největší stromy mají v obvodu 573 637 cm.

Pozor na kapsy! Pověst praví, že se zde zjevuje bíle odděná žena. Muže, který má levou kapsu obrácenou nechá na pokoji, ostatní utancuje k smrti.

Ale teď už vyrážíme po modré značce do Českých Lhotic, kde můžeme po cestě navšívit nově postavenou rozhlednu s krásným výhledem na sever. V Českých Lhoticích se dáme na žlutou značku a po silnici dojdeme do Hradiště. Zde nastoupíme na modrou značku, která nás povede téměř až na Seč. První 3 km povedou po břehu Křižanovické přehrady, postavené v letech 1948-53. Betonová hráz je 28 m vysoká a 137,5 m dlouhá, zadržuje vodu o objemu 2 mil m3. Přehrada je vyhledávaným rekreačním místem, bohužel, z důvodu zásob pitné vody, není oficiálně povoleno koupání.

Za Křižanovickou přehradou pokračuje modrá značka po silnici až do Bojanova, kde se značka stáčí do lesa a podél Chrudimky vede nad někdy až kaňonovitým údolím s krásnými výhledy až na rozcestí pod zříceninou hradu „Oheb“. Zde můžeme odbočit na Oheb (ale o tom někdy příště), nebo pokračovat dál po zelené značce přímo do cíle naší cesty – Seče. V tomto závěrečném úseku projdeme přes hráz stejnojmenné přehrady, nad kterou se tyčí zbytky hrádku Vildštejna. Z něho zbylo opravdu jen pár kamenů a je nepřístupný. Součástí hráze je i tunel ve skále vyražený právě pod zbytky Vildštejna. Nádrž Seč má celkový objem 22 mi. m3, její délka je 7 km a největší hloubka je 35,5m. Přehrada zatopila 4 mlýny a 4 pily, tírnu lnu, 1 statek, 1 hospodářskou budovu a 11 obytných domů. Kámen na stavbu se dopravoval lanovou dráhou z granodioritového lomu pod Libkovem. Přehrada slouží také energetickým, vodárenským a rekreačním účelům – vznikl zde nejrozsáhlejší rekreační areál Chrudimska. Hráz je 42 metrů vysoká s délkou 165 metrů.

Obec Seč a konec naší cesty, odtud je dobré dopravní spojení do okolních měst a projíždí tudy i cyklobus.


Webkamery

Hlinsko

Kalendář akcí

  • Čtv 30/1/2020: Ultrafialové retro

Vyhledávání

Partneři

advertisement advertisement advertisement

Přihlaste se k odběru příspěvků

E-mail:

Odebírat příspěvky
Odhlásit příspěvky