Představujeme první lokality Geoparku Železné hory

Brloh
Zaniklý lom, který se nachází jižně od obce Brloh, má relativně krátkou, za to zajímavou historii. Lom byl poprvé otevřen v padesátých letech minulého století v době, kdy se začal stavět Wonkův most v Pardubicích. Právě křemenec z tohoto lomu je jedním z hlavních stavebních materiálů tohoto významného mostu. Již mnoho let před stavbou byl však místní materiál používán pro stavbu převážně okolních domů. A právě při dobývání kamene bylo odhaleno velké množství v této oblasti vzácných zkamenělin (trilobitů a ramenonožců).

DSCN0504

Z archivních fotografií je lom znám ve zcela odkryté podobě. V průběhu následujících šedesáti let však nebyl udržován, došlo k jeho zarůstání a logicky i k zasypání různým odpadem (včetně 160 betonových panelů). V rámci úprav byl lom vykácen a kompletně revitalizován do podoby, která umožní jeho další, převážně občanské (kulturní, společenské, turistické) využití. Nad lomem byla zřízena vyhlídka do okolí a zábradlí. V poslední fázi projektu bude u lomu osazena naučná tabule, která bude popisovat pestrou geologii „lomu u dvou moří“.

DSCN0514

Sovolusky
Uprostřed pastvin u obce Sovolusky se nachází nápadný zarostlý remíz, který skrývá geologickou raritu. V bývalém lůmku byl těžbou odkryt jev, který dokazuje přítomnost podmořských sopek v této oblasti před více jak 600 miliony let. Jedná se o tzv. polštářové lávy, opravdu skutečné polštáře, které vznikaly při postupném vylévání lávy do vodního prostředí a jejího následného tuhnutí. Lokalita je dnes chráněna jako přírodní památka i díky výskytu vzácných rostlin, které jsou na tyto horniny vázány.

DSCN0495

Lipoltice
Stejně jako nedaleký Brloh, jsou i skály v okolí Lipoltic vyhlášeny nálezy trilobitů a ramenonožců prvohorního stáří. Bohužel, jako i v mnoha jiných případech, byly místní lomy zavezeny komunálním odpadem. V rámci projektu se naštěstí podařilo část této oblasti znovu oživit, kácením prosvětlit a zpřístupnit návštěvníkům. Byly zde provedeny zemní práce a v poslední fázi dojde k očištění skalního výchozu a umístění informační tabule.

31

Revitalizační práce probíhají v rámci projektu Železné hory – Geologicky významná oblast, jehož zadavatelem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Komentáře nejsou povoleny.

Webkamery

Hlinsko

Kalendář akcí

  • Sob 22/2/2020: Železný Kelt/ka 2020 v Nasavrkách
  • Sob 22/2/2020: Masopust v Chrudiminí jarmark
  • Sob 25/4/2020: Zahájení návštěvnické sezony aneb Víte, že ... na Veselém Kopci

Vyhledávání

Partneři

advertisement advertisement advertisement

Přihlaste se k odběru příspěvků

E-mail:

Odebírat příspěvky
Odhlásit příspěvky